Zoek  
winkelwagentje

AVG

AVG

-          Grondslag om persoonsgegevens te verwerken, is noodzakelijk om onze overeenkomst gestand te doen. We moeten naam adres, email gebruiken om pakketten af te kunnen leveren en een juridische basis te leggen onder onze verkoopovereenkomst en klanten de mogelijkheid geven op de site hun bestelhistorie na te kunnen kijken.

-          Gegevens worden verwijderd na: 3 jaar

Wij beheren een adressenbestand waarin wij de volgende gegevens van u registreren/geregistreerd hebben voor zover deze bij ons bekend zijn:

-          Voor nieuwsbrieven worden alleen die gegevens bewaard die noodzakelijk zijn om een email te versturen. (dus naam en emailadres)

-          We hebben beleid voor informatieverzameling, zie deze richtlijn, we verzamelen strikt wat nodig is voor transacties en bezorging. En verder niets. We verkopen in geen geval gegevens aan derden.

-          Technische voorzorgen: aan nieuwste standaarden voldoend databasesysteem.

-          Organisatorische maatregelen: systeembeheer houdt alles bij, webshopmedewerkers kunnen klantbestellingen inzien en doen dat alleen op verzoek van een klant. Het is medewerkers verder uitdrukkelijk niet        toegestaan gegevens te bekijken.

-          We hoeven geen verwerkersovereenkomst op te stellen. (geen externe bedrijven opdracht gegeven om data te verzamelen).

-          Persoonsgegevens worden niet voor een andere doel dan uitvoering overeenkomst gebruikt.

-          Hoe worden gegevens bewaard, beschermd, bewerkt? : gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, ze worden niet bewerkt.

-          Binnen 30 dagen kunnen laten zien welke gegevens we van mensen hebben: op verzoek (dat kan gewoon via onze normale email) wissen we gegevens of laten we klanten zien welke gegevens we hebben.  In ieder geval binnen 7 dagen, maar we streven naar binnen 24 uur.

-          Een eventueel datalek: melden we bij autoriteit persoonsgegevens en bij betrokkene.

-          Recht op inzage: uiteraard, zie bovenstaande

-          Recht op rectificatie en aanvulling: NVT

-          Recht op vergetelheid: op verzoek wissen we de gegevens van de betreffende klant.

-          Recht op dataportabiliteit: NVT

-          Recht op beperking van verwerking: we verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan de transactie en verkopen/dragen geen data over  aan derden

-          Recht van bezwaar: NVT

-          Recht MBT geautomatiseerde besluitvorming en profilering: NVT

Gegevens inzien of wissen/ Mail naar: info@colorstore.nl

 

-          Gezien onze bedrijfsvoering en het feit dat we geen “gevoelige” gegevens opslaan hebben we geen functionaris gegevensbescherming nodig.

-          Gezien onze bedrijfsvoering en het feit dat we geen “gevoelige” gegevens opslaan hoeven we  geen “data protection impact assesment” uit te voeren.

-          Gezien onze bedrijfsvoering en het feit dat we geen “gevoelige” gegevens opslaan hoeven we geen register van verwerkingsactiviteiten op te stellen.