Herroepingsformulier


Wij zijn wettelijk verplicht dit nagenoeg onleesbare formulier aan te bieden. Dat doen we dus ook. U mag dit uitprinten (ctrl/p) en invullen en dan aan ons sturen als u een aankoop wilt herroepen. Je kunt natuurlijk ook gewoon een email sturen naar [email protected].

 

Modelformulier voor herroeping  

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).          

Aan: Colorstore.nl, Antonie Fokkerstraat 31, 3772MP, Barneveld

Email: [email protected]          

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: 

[aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud:

 


 

 


 

 

herroept/herroepen* -          

Besteld op*/ontvangen op*

 


 

 [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

    

 [Naam consumenten(en)]:

 


 

   

[Adres consument(en)]:

 


 

       

 [Handtekening consument(en)] 

 


 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

block rechts